Archive for styczeń, 2012

Tego typu agencje szukają na zlecenie danych firm, pracowników na określony czas. Może to być zarówno praca sezonowa, jak i zastępstwo za chorą osobę, a także pracownika, który obecnie przebywa na urlopie. Propozycje w tychże agencjach mogą dotyczyć zarówno pracy fizycznej, jak i wymagać określonych kwalifikacji zawodowych np. z zakresu prowadzenia biura lub księgowości. Z ofert takich agencji warto korzystać tylko wtedy, jeśli nie mamy innych możliwości pracy. Dzięki pracy czasowej można zdobyć przede wszystkim doświadczenie, a z czasem może się ona zamienić w stałe zatrudnienie. Agencji pracy tymczasowej w mniejszych miejscowościach jest niestety bardzo mało, rzadko je po prostu spotkać, ale warto tego typu instytucje odszukać, gdyż każdy sposób szukania zatrudnienia jest dobry, a przecież kto szuka ten też znajduje. Warto wiedzieć, że pracownik tymczasowy zatrudniany jest przez agencję pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy. Ma on również takie same obowiązki, jak każdy inny pracownik zatrudniony w danym zakładzie pracy. Praca za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej jest przede wszystkim wskazana dla studentów, którzy chcą sobie dorobić w czasie wakacji oraz osób, które po prostu szukają okazji do zdobycia doświadczenia zawodowego.

pierwsza-pracaStaże, praktyki, a także wolontariat są przede wszystkim przydatne, jeżeli nie mamy żadnego doświadczenia zawodowego, a chcielibyśmy je zdobyć. Co więcej, będąc na stażu czy pracując jako wolontariusz można często znaleźć zatrudnienie u danego pracodawcy, jeżeli wykazujemy się jakimiś szczególnymi umiejętnościami w pracy. Możemy poprzez umiejętne zaprezentowanie się pracodawcy, jako wartościowy pracownik bardzo szybko zdobyć jego zaufanie. Jeżeli jednak się nam to nie uda nic straconego, ponieważ w naszym CV możemy już sobie wpisać w doświadczenie zawodowe różnego rodzaju praktyki wolontariat, a nawet staż i z pewnością ładniej się to prezentuje u przyszłych potencjalnych pracodawców. Na praktyce czy też stażu można również poznać ciekawe osoby, mieć po prostu poczucie, że jesteśmy potrzebni, że coś robimy. Warto również pod koniec tego typu działalności poprosić pracodawcę o napisanie kilku słów o nas. Takiego typu referencje również są bardzo pomocne przy znalezieniu zatrudnienia. Warto więc z tego rodzaju ofert korzystać, gdyż budowanie swojego doświadczenia zawodowego jest bardzo ważnym elementem, szczególnie zaś teraz, kiedy to wszyscy wymagają tego od nas. Dzięki praktykom, wolontariatowi lub stażowi wyrobimy w sobie również takie cechy jak systematyczność, punktualność, odpowiedzialność i wiele innych, których z pewnością nie nabędziemy siedząc wygodnie w domu.

praca2Zamieszczanie własnych ofert pracy jest również bardzo korzystne ponieważ pracodawcy samo mogą odszukać kandydata, który ich interesuje. Przy tworzeniu własnej oferty należy jednak przede wszystkim pamiętać o tym, co taka oferta powinna zawierać. Najważniejsze, aby umieścić w niej kto poszukuje pracy, jakiej pracy poszukujemy oraz podać informacje teleadresowe, aby pracodawca mógł się skontaktować. Bardzo ważne jest również to, aby w sposób dobry opisać siebie, gdyż to jak dany kandydat pisze o sobie świadczy o jego poczuciu wartości i o tym, jak on sam siebie ocenia. Dokładny opis nie jest jednak możliwy, jeżeli zamieszczamy naszą ofertę w prasie, gdyż tam ze względu na koszty i limity mamy bardzo małe pole do popisu. Przykładowa skrócona forma ogłoszenia zamieszczonego przez poszukującego pracy w prasie może wyglądać więc następująco: Sprzedawca, aktualna książeczka, doświadczenie, prawo jazdy, tel. Najlepiej takiego typu ogłoszenia umieszczać również w swojej branży. Jest to sposób, aby uchronić się przed ofertami pracy typu akwizytor oraz innych pracodawców, którzy tylko żerując na poszukujących pracy. Oferty można też zamieszczać na tablicach ogłoszeń. Wtedy to może być ona obszerniejsza, ale umiar również trzeba zachować, gdyż nie może być ona mało komunikatywna. Wszystko zależy więc od nas.