Archive for kwiecień, 2012

emigracjaZnanym przez wszystkich chyba sposobem poszukiwania pracy jest z pewnością rejestracja w odpowiednim do swojego miejsca zamieszkania urzędzie pracy czy to miejskim, powiatowym czy też wojewódzkim. Urzędy pracy są miejscami, w których przede wszystkim możemy się zapoznać z ofertami z najbliższej okolicy. Oferty te są zamieszczane przez pośredników lub też bezpośrednio przez różnych pracodawców. Urzędy pracy zajmują się również badaniem i analizowaniem rynku pracy. Zarejestrowanie się w takim urzędzie pracy daje również inną korzyść. Mianowicie należy do niej fakt, że deklarując chęć podejmowania wysiłków związanych ze znalezieniem pracy uzyskujemy również ubezpieczenie zdrowotne, które odprowadza za nas urząd. Jest to bardzo ważne, gdy zachorujemy. Dodatkowo, przy wojewódzkich urzędach pracy działają tzw. Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, które umożliwiają również zapoznanie się z aktualnymi ofertami pracy, ale również niejednokrotnie można tam skorzystać z usług i pomocy doradcy zawodowego. Z pomocy obu tych zbliżonych pod względem działalności związanej z poszukiwaniem pracy dla bezrobotnych warto skorzystać, gdyż przecież praca nie znajdzie się sama. Trzeba nieustannie szukać punktu zaczepienia i być cierpliwym oraz wytrwałym w dążeniu do postawionego sobie celu.

ogloszenia-pracaTargi pracy są metodą poszukiwania zatrudnienia bardzo efektywną zresztą. Targi te są to po prostu spotkania większej ilości pracodawców oraz osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia lub szukających innej pracy od posiadanej dotychczas. Targi pracy trwają zazwyczaj dzień lub dwa w zależności od potrzeb. Podczas tego typu spotkań oferowane są na różnego rodzaju stoiskach, które zorganizowane są przez pracodawców, różne miejsca pracy. Na targach pracy można się więc bardzo dobrze zorientować, jakiego rodzaju stanowiska firmy oferują oraz jakie mają wymagania. Dodatkowo można się również dowiedzieć, jak przebiega u nich proces rekrutacji. Większość tego typu spotkań organizowanych jest przede wszystkim dla studentów oraz młodych absolwentów. Na targi pracy przyjść może jednak każdy bez względu na posiadane wykształcenie czy też posiadane kwalifikacje. Targi pracy organizowane są co jakiś czas, zazwyczaj dzieje się to w odstępach półrocznych. Warto uczestniczyć w takich targach pracy, gdyż dają nam one wiele możliwości znalezienia zatrudnienia w różnorodnych firmach. Bardzo często osoby poszukujące zatrudnienia właśnie tam znajdują swoją pierwszą pracę. Każdy może spróbować, gdyż to przecież nic nie kosztuje. Inwestujemy bowiem w siebie, poświęcając swój wolny czas, a korzyści, jakie z tego wynikną mogą być naprawdę bardzo duże.

student_w_pracy-34ba8Giełdy pracy organizowane są zazwyczaj w sytuacji, kiedy istnieje uzasadniona potrzeba spotkania się pracodawcy z większą grupą ludzi poszukujących zatrudnienia. Są to osoby najczęściej wyuczone w tym samym zawodzie. Organizacją giełdy pracy zajmują się bardzo często powiatowe urzędy pracy, jak i agencje pośrednictwa pracy. Na takiej giełdzie nie tylko jednak można się spotkać z pracodawcami tylko z jednej branży. Często zaproszonych jest bardzo wielu pracodawców, z którymi każdy kandydat może porozmawiać, umówić się na konkretną wizytę już w zakładzie pracy, a przede wszystkim kandydat poszukujący zatrudnienia może w bardzo dogodny dla siebie i dla pracodawcy sposób zaprezentować siebie i swoją ofertę. Osoba poszukująca pracy może też zabrać sobie różnorodne ulotki od różnych pracodawców, a następnie w domu na spokojnie przeanalizować każdą z nich i wybrać te oferty, które są z jej punktu widzenia najkorzystniejsze i najbardziej dostosowane do posiadanych przez nią umiejętności, kwalifikacji i wykształcenia. Warto jednak jak najbardziej korzystać z faktu i możliwości porozmawiania osobiście z pracodawcą, gdyż nic nie działa lepiej niż rozmowa w cztery oczy, wtedy bowiem możemy powiedzieć więcej niż aplikując na papierze. Korzystajmy więc z możliwości jakie daje właśnie giełda pracy.