Archive for maj, 2012

1Dni otwarte stanowią metodę poszukiwania zatrudnienia, która ma podobną formę, co giełda pracy. Jej zasięg jest jednak mniejszy. Polegają one na tym, że dana firma po prostu zaprasza do swojej siedziby wszystkich chętnych do podjęcia tam zatrudnienia. Można wówczas w trakcie takich dni otwartych wejść zarówno do pomieszczeń biurowych, jak i hal produkcyjnych. Zazwyczaj również można uzyskać wtedy szczegółowe informacje na temat struktury oraz zasad funkcjonowania danego przedsiębiorstwa. Co więcej, uzyskamy również informacje na temat planu rozwoju firmy, z których to dowiemy się na jakie stanowiska w przyszłości będą poszukiwani pracownicy oraz na jakich stanowiskach obecnie są wolne etaty. Niestety ta forma poszukiwania pracowników jest w Polsce dopiero w fazie rozwojowej, jest jeszcze bowiem mało znana. Warto jednak przeszukiwać strony internetowe popularnych firm, w których chcielibyśmy się zatrudnić w nadziei, że właśnie ona otworzy dla nas swoje drzwi. Z pewnością w późniejszym czasie ta forma pozyskiwania pracowników stanie się bardziej popularna i tego typu „imprezy” będzie organizowała, co czwarta firma w naszym regionie. Na razie jednak trzeba cierpliwie poczekać. Należy mieć również nadzieję, że polski rynek pracy otworzy więcej miejsc dla bezrobotnych w przeciwnym razie nie pozostanie nic innego, jak tylko szukać form zatrudnienia zagranicą.

14Metoda poszukiwania pracy związana z kontaktami prywatnymi zaliczana jest do najefektywniejszych form poszukiwania zatrudnienia. Wynika to z faktu, że część pracodawców nie zgłasza wolnych etatów do prasy i urzędów pracy. Uzyskując więc od znajomych informację o wolnym miejscu pracy można dowiedzieć się najwięcej na temat charakteru danej pracy. Znając specyfikę pracy łatwiej przygotować się również do rozmowy z danym pracodawcą. Jeśli jest to możliwe nazwisko, a może i osoba znajomego, może stać się hasłem do wprowadzenia do firmy, ułatwiając tym samym bezpośredni kontakt z pracodawcą. Ważne jest też, aby dokładnie określić, jakiej pracy się poszukuje. Nie można angażować wszystkich znajomych do szukania jakiejkolwiek pracy tylko po to, aby później z większości ofert najzwyczajniej zrezygnować, ponieważ nie spełniają one naszych indywidualnych oczekiwań lub nie odpowiadają naszym kwalifikacjom. Tak czy inaczej warto wziąć te wskazówki pod uwagę. Szukanie pracy poprzez znajomości jest bowiem bardzo efektywne, trzeba tylko wiedzieć, jak w sposób umiejętny z niego korzystać, aby nie narazić się na niepotrzebne komplikacje ze strony znajomych, którzy mogą stracić do nas zaufanie, jeżeli np. oni już zorganizują nam miejsce w danym zakładzie pracy, a my z jakiegoś powodu z tego zrezygnujemy.

8000-lgInstytucje i organizacje aktywnego wspierania poszukiwania zatrudnienia. Tego typu instytucje nazywane są również bardzo często sklepami z pracą czy też biurami względnie klubami pracy. Często instytucje te są wyspecjalizowane tylko w pomocy osobom należącym do konkretnie określonych grup społecznych np. młodzieży. Z reguły instytucje te posiadają oferty zatrudnienia, a także prowadzą wszelkiego rodzaju pośrednictwo zawodowe polegające na instruktażu na temat sposobu poszukiwania pracy przez bezrobotnych oraz przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych, a także zachowywanie się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Instruują oni również sowich członków na tematy związane z samozatrudnieniem. Instytucje te również bardzo często organizują różnego rodzaju kursy oraz szkolenia, które umożliwiają dostosowanie swoich kwalifikacji do potrzeb lokalnego czy też ogólnie mówiąc rynku pracy. Widać więc wyraźnie, że organizacje tego typu prężnie działają na rzecz osób poszukujących zatrudnienia, starają się w jak najlepszy sposób pomóc osobom szczególnie młodym, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy. Oferta ich skierowana jest ponadto nie tylko dla tych osób. Również np. matki, które jeszcze nigdy nie podjęły zatrudnienia z uwagi na konieczność wychowywania dzieci, mogą szukać pomocy w takich instytucjach czy też organizacjach z uwagi na wyjątkową sytuację takich osób na rynku pracy.