Archive for czerwiec, 2012

nature business 9Czytającym ten tekst wyda się ten podpunkt dziwaczny i niepotrzebny, jednak warto o tym wspomnieć, gdyż jeszcze dzisiaj w wielu szanowanych się firmach pojawiają się dokumenty aplikacyjne pisane własnoręcznie. Jest to bardzo ważne, aby o tym pamiętać, ponieważ życiorys zawodowy napisane w taki sposób od razu skreśla daną osobę z listy kandydatów na wszelkie stanowiska pracy w danej firmie czy przedsiębiorstwie. Dzieje się tak nawet w przypadku, gdy nasze pismo jest nienaganne, staranne i na papierze prezentuje się ciekawie. W dobie komputerów należy jednak zrezygnować z tego typu pomysłów, gdyż tylko tym sobie zaszkodzimy. Składając CV napisane ręcznie sami odbieramy sobie szansę na znalezienie gdziekolwiek nawet zatrudnienia. Najlepiej jest w przypadku, gdy nasze CV wydrukujemy na komputerze i na gładkiej kartce A4. Przy czym należy również pamiętać o tym, że objętościowo nasz życiorys zawodowy nie powinien przekraczać jednej strony. Pracodawca chce bowiem widzieć na nim konkrety, a nie zbędne rozwlekanie się na niepotrzebne tematy. Stosowanie się do wyżej wymienionych instrukcji z pewnością zwiększy nasze szanse na rynku pracy i pokarze nas w dobrym świetle przed pracodawcami w różnych przedsiębiorstwach. Warto więc mieć te uwagi na względzie przy przygotowaniu własnego życiorysu zawodowego.

Jest bardzo ważna czynność, gdyż każde CV ma taką samą, z góry określoną strukturę. Na samym początku takiego CV zawsze należy zamieścić swoje dane personalne, czyli: imię, nazwisko, aktualny adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres mailowy oraz datę urodzenia. Następnie precyzujemy swoje wykształcenie. Należy przy tym pamiętać, aby nie wpisywać szkół podstawowych ani gimnazjów. Jest to bowiem zbędne. Kolejność szkół musi być również odwrotna, czyli zaczynamy od szkoły, którą ukończyliśmy niedawno. Następnie kolejny etap to wypisanie doświadczenia zawodowego. Wypisujemy tam tylko te stanowiska pracy, które są związane z ofertą pracy, na którą odpowiadamy np. jeżeli aplikujemy na stanowisko nauczyciela to w CV zbędne będzie nasze doświadczenie np. na stanowisku kasjera w sklepie. W kolejnym punkcie opisujemy naszą znajomość języków obcych. Kolejny podpunkt dotyczył będzie naszych dodatkowych umiejętności takich, jak np. obsługa komputera czy prawo jazdy. Na końcu CV zawsze warto również zamieścić informacje o swoim hobby oraz zainteresowaniach. Do tak stworzonego CV warto również dodać zdjęcie, które nie jest jednak wymagana. Napisane w ten sposób CV sprawdzamy również pod względem błędów ortograficznych. Ważne jest również formatowanie tekstu, aby struktura naszego CV była czytelna.