Archive for wrzesień, 2012

transmit envelopeJeżeli nie posiadamy doświadczenia zawodowego, w tym miejscu wspominamy przede wszystkim o odbytych stażach i praktykach zawodowych. I tak, jak było to w przypadku miejsc zatrudnienia również tutaj podajemy szczegółowo datę rozpoczęcia i zakończenia stażu oraz praktyki, a także krótko charakteryzujemy to, czym się zajmowaliśmy i na jakim stanowisku odbywał się staż czy też praktyka. Osoby będące na początku kariery zawodowej powinny więc napisać o wszystkich doświadczeniach zdobytych w taki właśnie sposób. Warto napisać nawet o działalności w harcerstwie lub wszelkiego rodzaju organizacjach studenckich. To bowiem bardzo cenne dla pracodawcy informacje. Świadczą one między innymi o naszych umiejętnościach pracy w zespole, podejmowania samodzielnych decyzji, aktywności i zaangażowaniu w pracę, za która często nie ma żadnego wynagrodzenia. To wszystko sprawia, że w oczach pracodawcy stajemy się naprawdę wartościowym pracownikiem. Przy wypisywaniu takiego doświadczenia zawodowego musimy jednak brać pod uwagę również to, czego oczekuje od nas dany pracodawca. Być może będzie wymagana również taka umiejętność, której normalnie nigdy nie wpisalibyśmy w nasz życiorys zawodowy. W takim przypadku trzeba ją bezwzględnie zaznaczyć. Jest więc dużo możliwości, jeżeli nie mamy znacznego doświadczenia zawodowego.

kogo szukamy-pracaOpisując w naszym życiorysie miejsce zatrudnienia pamiętajmy o tym, aby robić to zawsze w odwrotnym porządku chronologicznym. Podawać należy ponadto nie tylko sam rok, ale lepiej jest jeżeli podajemy dokładne daty rozpoczęcia i zakończenia pracy. Pracodawcy wydajemy się wtedy bardziej konkretni. Do daty oczywiście dołączamy nazwy firmy, w których pracowaliśmy, a także zajmowane stanowisko. Pod nazwą danego stanowiska należy koniecznie umieścić zakres obowiązków, który nas dotyczył podczas wykonywanej pracy, gdyż nie zawsze nazwy stanowisk w wielu firmach oznaczają to samo. Ważne więc żeby właśnie to mieć na uwadze przy opisywaniu i tworzeniu naszej listy zatrudnienia w życiorysie zawodowym. Opis naszych obowiązków należy wymienić zawsze w kilku punktach lub w formie równoważników zdań. Opis ten będzie konkretną informacją o tym, czego pracodawca może się spodziewać, a także powie dużo o nas samych i naszych umiejętnościach, które posiedliśmy na wymienianych stanowiskach pracy. Nie warto z tego rezygnować nawet w przypadku, gdy dane stanowisko wydaje nam się nawet bardzo oczywiste. Dobry, chociaż krótki opis miejsca naszego zatrudnienia stawia również nas w pozytywnym świetle, gdyż potrafimy precyzyjnie określić to, co robiliśmy w poprzedniej pracy i jesteśmy tego w pełni świadomi.

hydraulikWpisując w CV rubrykę na języki obce należy opisywać ich znajomość zarówno w mowie, jak i w piśmie. Warto tez bardzo często wspomnieć o wszelkich kursach, które odbywaliśmy za granicą oraz o różnych certyfikatach, które to potwierdzają nasze umiejętności językowe. Również w tym miejscu należy zamieszczać tylko prawdziwe informacje, ponieważ podczas rozmowy kwalifikacyjnej z pewnością, jeżeli na danym stanowisku pracy wymagana jest bardzo dobra znajomość jakiegoś języka obcego, to zostanie ona sprawdzona przez pracodawcę. Może on np. już od progu zacząć z nami konwersację w języku obcym. Warto więc być na takie sytuacje przygotowanym. Również wtedy bowiem, gdy naszą znajomość języka obcego określiliśmy jako bardzo dobrą, a w rzeczywistości tak nie jest narazimy się po prostu na kompromitację w oczach pracodawcy, a tego przecież nikt nie chce. Jeżeli nie mamy żadnych certyfikatów, które potwierdzałyby naszą znajomość języków obcych warto pokazać pracodawcy indeks ze studiów wyższych czy też suplement dołączony do dyplomu. Jeżeli chodzi z kolei o osoby z średnim wykształceniem to ocena na świadectwie maturalnym w zupełności wystarczy. Znajomość języków obcych jest bardzo ważna więc nie należy o tym aspekcie zapominać również w CV. Angielski jest językiem obligatoryjnym, dlatego też w CV lepiej wygląda znajomość dwóch języków obcych.