Archive for grudzień, 2012

634435858773658745Zasady pisania CV w Wielkiej Brytanii są praktycznie takie same, jak w Polsce. Istnieje oczywiście pewne różnice, o których należałoby pamiętać. Przykładowo wymieniając stopień znajomości języka nigdy nie należy podawać skali liczbowej, jedynie w europejskim CV jest to unormowane. Należy podać stopień znajomości języków obcych w mowie oraz piśmie np. beginner, intermedia te, fluent, good working knowlag i najlepiej potwierdzić tą znajomość certyfikatem. Dodawanie zdjęcia w krajach takich, jak Wielka Brytania, o ile nie wymaga tego specjalizacja zawodu jest zabronione ze względu na to, że firmy boją się pozwów o dyskryminację. Zamiast nagłówków „Curriculum Vitae” zazwyczaj podaje się nazwę stanowiska, o które się ubiegamy: „Application for (…)”. W dziale doświadczenie zawodowe piszemy o naszych obowiązkach w poprzednich firmach. Dobrze jest także zamieścić informacje, czym się dana firma zajmowała. Nie należy wpisywać polskich nazw szkół, gdyż będą one niezrozumiałe dla obcokrajowców. Przy nazwie należy również zamieścić kraj ukończenia. Poprawne formy to np. Secondary School of General Education – Liceum Ogólnokształcące, Vocational technical School – Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Często firmy posiadają własne wzory aplikacji, dlatego należy zwrócić uwagę czy w ogłoszeniu lub na stronie firmowej nie ma wzmianki o „Application Forms”.