Successful people shaking hands making an agreementPieniądze na wszelkiego rodzaju działania zmierzające do poprawy zatrudnienia wśród osób bezrobotnych o poszukujących pracy, a także pieniądze na zasiłki dla bezrobotnych i inne świadczenia są bardzo potrzebne, dlatego też finansowanie to jednak z najważniejszych usług na rynku pracy, które świadczą instytucje takie, jak urzędy pracy przede wszystkim. Finansowane są także szkolenia, a także staże. Urzędy pracy finansują również działalność gospodarczą, którą chce założyć osoba. Oprócz tego finansowanych jest jeszcze wiele innych rzeczy. Usługi rynku pracy mogą być w szczególności finansowane z Funduszu Pracy, a także środków samorządów. Tymi właśnie środkami dysponują przede wszystkim Marszałkowie województwa lub też Starości powiatów.

Środki te przeznaczane są publicznym służbom zatrudnienia w odpowiedniej ilości na realizację ważnych zadań z zakresu pośrednictwa pracy. Bardzo duże znaczenie dla finansowania takich usług mają również fundusze unijne. Należy tutaj wymienić przede wszystkim Program Operacyjny Kapitał ludzki. Jego celem jest wzrost zatrudnienia, a także tak ważna integracja społeczna. W finansowaniu usług rynku pracy biorą też udział środki, które posiadają osoby poszukujące pracy, a także sami pracodawcy. Widać więc wyraźnie, że finansowanie wielu usług na rynku pracy ma bardzo duże znaczenie.

Leave a Reply