imagesNiecodzienną, ale jednak stosowaną usługa w odniesieniu do osób poszukujących pracy jest z pewnością wystosowanie w stosunku do danej osoby indywidualnego planu rozwoju zawodowego, co jest bardzo korzystne, gdyż świadczy o tym, że publiczne służby zatrudnienia także potrafią kompleksowo i bardzo indywidualnie podejść do danego kandydata, który chce zdobyć wymarzoną pracę. Przede wszystkim taki indywidualny rozwój zawodowy wiąże się najpierw z poznaniem kandydata, czyli przeprowadzana jest z nim rozmowa zazwyczaj prowadzona przez doradcę zawodowego i z ej rozmowy dowiaduje się on o kwalifikacjach, samoocenie, a także innych ważnych aspektach i atrybutach danej osoby, które są pomocne w znalezieniu dla niej odpowiedniego zatrudnienia.

Oprócz tego na podstawie wszelkiego rodzaju testów predyspozycji ustalany jest cały profil osobowy takiej osoby i szukane są stanowiska, które są dla danej osoby odpowiednie. Bardzo dobrym rozwiązaniem w kwestii indywidualnego rozwoju zawodowego jest ustalenie planu szkoleń czy też dodatkowych kursów, które dana osoba mogłaby zrobić, aby stać się atrakcyjniejszą dla pracodawców na rynku pracy. Tego rodzaju rozmowy i spotkania z daną osobą trwają jakiś czas, gdyż trzeba dokładnie ustalić, co osoba powinna robić, aby znaleźć wymarzoną pracę i czerpać z niej później satysfakcję.

Leave a Reply