jobsearchNiebagatelne znaczenie ma usługa na rynku pracy związana z pomocą osobom w aktywnym poszukiwaniu prac. Polega to przede wszystkim na tym, że osoby poszukujące pracy są odpowiednio przygotowywane do lepszego radzenia sobie w tym procesie. Pomaga się im w poszukiwaniach pracy poprzez odpowiednie doradztwo i pomoc w konstruowaniu dokumentów aplikacyjnych, aby następnie samodzielnie mogli tego rodzaju dokumenty tworzyć bez niczyjej pomocy. Bardzo duże znaczenie ma w tej usłudze wysyłanie osób na odpowiednie szkolenia w zakresu kształcenia umiejętności poszukiwania pracy, a także kierowanie na zajęcia aktywizacyjne do szukania pracy.

Pomoc w zakresie aktywnego poszukiwania pracy polega także bardzo często na tym, że osobom bezrobotnym udostępniane są bazy danych i inne informacje, które służą poszerzeniu wiedzy na temat poszukiwania pracy, a także samozatrudnienia. Jeżeli chodzi o instytucje, które tego rodzaju pomoc świadczą i tego rodzaju usługi, to należy tutaj przede wszystkim wymienić urzędy pracy, a także centra informacji i planowania kariery zawodowej. Oprócz tego usługi związane z aktywnym poszukiwaniem pracy świadczą również akademickie biura karier. Tego typu pomoc jest wszystkim osobom niezbędna, aby mogli oni w przyszłości doskonale radzić sobie na polskim i zagranicznym rynku pracy.

Leave a Reply