images (19)Usługami, na które możemy liczyć na rynku pracy jest także przede wszystkim rejestracja osób poszukujących pracy, której może dokonać każdy, kto ukończył osiemnasty rok życia i jest zdecydowany podjąć zatrudnienie. Podczas takiej rejestracji trzeba w urzędzie pracy przedstawić wszelkiego rodzaju dokumenty, które świadczą o naszych kwalifikacjach zawodowych, ukończonych szkołach oraz kursach, a także zawrzeć na karcie rejestracyjnej wszelkie istotny informacje, które pozwolą nam zdobyć zatrudnienie na rynku pracy.

Podczas rejestracji osoba poszukująca pracy jest informowana o obowiązkach, a także przysługujących mu przywilejach z tytułu rejestracji. Przede wszystkim wiadomo, że osoba ta uzyskuje ubezpieczenie zdrowotne od urzędu pracy, który opłaca dane składki, ale osoba tam musi się regularnie zgłaszać na spotkania w urzędzie mające na celu znalezienie zatrudnienia. Urzędy, a także inne służby zatrudnienia świadczą także usługi względem osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, które chciałyby podjąć zatrudnienie. Służby zatrudnienia aktywizują ich do wszelkiego rodzaju działań na rzecz zatrudnienia, a także prowadzą dla nich szkolenia. W urzędach pracy i innych służbach zatrudnienia zawsze można znaleźć oferty dla osób niepełnosprawnych i dzięki temu osoby te nie muszą się czuć odrzucone i niepotrzebne.

Leave a Reply