pobraneUsługi EURES związane są z pozyskiwaniem kandydatów do pracy za granicą na terenie całej Unii Europejskiej. Przede wszystkim więc polega to wszystko na pomocy bezrobotnym, a także osobom poszukującym pracy w uzyskaniu zatrudnienia za granicą, które będzie zgodne z prawem swobodnego przepływu pracowników właśnie na terenie Unii Europejskiej. Tego typu usługi związane są także z udzielaniem pracodawcom pomocy w zakresie znalezienia odpowiednich kandydatów do pracy na terenie Unii Europejskiej, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Tego typu usługi obejmują również inicjowanie spotkań pracodawców z poszukującymi pracy w celu znalezienia zatrudnienia osobiście podczas krótkiej rozmowy.

Usługi EURES to także nieustanne informowanie poszukujących pracy o stanie rynku pracy, poszukiwanych zawodach oraz tych, których jest już niestety za dużo na naszym polskim rynku pracy. Niebagatelne znaczenie mają usługi tego typu w zakresie przeciwdziałania, a także wręcz zwalczania wszelkiego rodzaju przeszkód, które nie raz pojawiają się w odniesieniu do mobilności w dziedzinie zatrudnienia. Usługi te także trzeba rozpowszechniać, dlatego też ma to miejsce w związkach zawodowych czy też organizacjach pracodawców, aby wszyscy mogli dowiedzieć się, czym tak naprawdę są usługi EURES. Prowadzone są także projekty o międzynarodowym zasięgu przez EURES.

Leave a Reply